Koszyk0Przedmiot(ów)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego arttravel.pl, prowadzonego przez firmę Lider Serwis Zbigniew Raszka, ul. Gdańska 145, 90-536 Łódź, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 18942, numer NIP 888-239-38-78, zwanego dalej „Sklepem”.

Oferta

1. Klient może dokonać zamówienia w oparciu o ofertę zamieszczoną na stronie www.arttravel.pl.

2. Dla każdego produktu podany jest maksymalny czas, w jakim zostanie wysłany. Czas wysyłki uwzględnia jedynie dni robocze.

3. Ceny produktów prezentowanych w sklepie podawane są w złotych polskich (zł) i zawierają podatek VAT.

4. Cena podana przy danym produkcie jest wiążąca.

5. Sklep oferuje pakiety promocyjne, to znaczy dwa lub kilka produktów sprzedawanych jako jeden. Pakiet promocyjny nie jest rozdzielny zarówno w trakcie zamówienia, reklamacji, jak i zwrotu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wycofania produktów oraz zmiany produktów w ofercie. Zmiana cen nie wpływa na już złożone zamówienia.

7. Ilość oferowanych sztuk danego produktu jest ograniczona zwłaszcza w trakcie promocji.

Zamówienie

1. Dokonać zamówienia mogą składać zarówno osoby, które poprawnie zarejestrowały się w Sklepie jak chcące dokonać zakupu jednorazowego oraz potwierdziły akceptację regulaminu sklepu.

Przez poprawną rejestrację uznaje się w pełni wypełniony formularz rejestracyjny z danymi zgodnymi ze stanem faktycznym osoby rejestrującej się.

2. Przez dokonanie zamówienia rozumie się poprawne wypełnienie formularza zamówienia, a w szczególności:

I. Wybór jednego lub kilku produktów dostępnych w ofercie

II. Wybór formy dostawy

III. Wybór formy płatności

IV.

Osoby niezarejestrowane w sklepie:

a. podania danych teleadresowych

b. adresu dostawy dla zamówienia oraz danych potrzebnych do wystawienia dokumentu sprzedaży

Osoby zarejestrowane w sklepie:
a. dokonać weryfikacji podanych danych adresowych podczas rejestracji w Sklepie

3. Podczas składania zamówienia możliwe jest stosowanie kodów uprawniających do zniżek na zamówione produkty, otrzymanie rabatu za wartość dokonanego zamówienia oraz innych obniżek ceny.

4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail na adres podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia w celu weryfikacji zamawianych produktów.

6. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po dokonanej weryfikacji zamówienia należy je potwierdzić, klikając link w treści e-maila.

7. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po dokonaniu jego weryfikacji przez Sklep:

I. Dla zamówień płatnych przy odbiorze:

a. potwierdzenia e-maila opisanego w punkcie 6 niniejszego paragrafu

II. Dla pozostałych zamówień:

a. autoryzacji karty płatniczej

b. potwierdzenia dokonania e-przelewu

c. potwierdzenia dokonania przelewu bankowego

8. Status realizacji zamówienia dostępny jest w profilu klienta utworzonym podczas rejestracji w Sklepie dla osób które dokonały rejestracji w Sklepie.

9. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością przyjęcia do realizacji.

10. Anulowanie zamówienia jest tylko możliwe w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane. Anulowanie zamówienia może być dokonane za pośrednictwem e-maila.

11. Płatności kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Dotpay S.A.

Dostawa

1. Dostawy zamówionych produktów są realizowane jedynie na terytorium Polski oraz państw Unii Europejskiej wyszczególnionych w cenniku dostaw..

2. Przy produktach oferowanych w sklepie podany jest maksymalny czas w dniach roboczych konieczny do skompletowania i wysyłki zamówienia.

3. W przypadku zamówienia produktów o różnym czasie wysyłki zamówienie jest realizowane dopiero po skompletowaniu całego zamówienia. W związku z czym maksymalny czas wysyłki zamówienia jest równy najdłuższemu czasowi wysyłki dla pojedynczego produktu wchodzącego w skład zamówienia.

4. Koszty jak i rodzaje dostawy znajdują się na stronie Informacje - Dostawa.

5. W przypadku niektórych produktów nie możliwości wyboru formy dostawy. Jest ona określana automatycznie przez Sklep.

6. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się sumę czasu przygotowania zamówienia oraz czasu doręczenia przesyłki.

Formy płatności

1. Płatność za dokonane zamówienie może być zrealizowana następująco:

I. Za pobraniem (przy odbiorze) – w momencie dostawy przesyłki firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w zależności od wybranej formy dostawy

II. Kartą płatniczą

III. Przelewem elektronicznym

IV. Przelewem bankowym

V. Płatność PayPal

Reklamacje

1. Reklamacji podlegają produkty jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

2. Jeżeli produkty są niezgodne z umową, klient może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby klienta inny sposób zaspokojenia.

3. Klient traci uprawnienia przewidziane w §7 ust. 2 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru KLIENTOWI. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sklep w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi KLIENTOWI.

5. Reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres sklepu

6. Reklamacje są rozpatrywane przez Sklep nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego produktu lub zawiadomienia o braku produktu w dostarczonym zamówieniu.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep niezwłocznie zwróci klientowi równowartość ceny produktów wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane klient poda w korespondencji

8. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.

2. Do przesyłki ze zwracanym produktem powinno być dołączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży jak i dokument potwierdzający zakup

3. Zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty jak i koszt wysyłki do klienta, zostanie dokonany przez Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Komentarze i oceny

1. Na stronie sklepu istnieje możliwość umieszczenia komentarza oraz oceny produktów.

2. Oceny mogą dokonywać wyłącznie osoby zalogowane do Sklepu.

3. Za treść komentarza umieszczonego w Sklepie jest odpowiedzialna wyłącznie osoba komentująca.

4. W treści komentarza nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem oraz z normami społecznymi.

5. Warunkiem wyświetlenia komentarza jest jego akceptacja przez Sklep.

6. Sklep ma prawo do kontrolowania komentarzy łącznie z ich redagowaniem.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do nieumieszczania ich na swoich stronach komentarzy niezgodnych z regulaminem Sklepu.

 

Dane osobowe

1. Dokonanie rejestracji w Sklepie uważa się za wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu

2. Dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia wykorzystywane są do:

I. Realizacji zamówienia

II. Kontaktu z klientem w związku z zamówieniem

3. Każdy klient ma prawo wglądu, poprawy oraz usunięcia danych w swoim profilu w Sklepie.

4. Po uzyskaniu zgody Klienta, Sklep może przekazać adres e-mail Klienta do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przetwarzać przez witrynę arttravel.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w witrynie arttravel.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Warunki świadczeń usług elektronicznych


1. Składanie zamówień przez witrynę arttravel.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny arttravel.pl przez klienta, koniecznych do:

a) utrzymania sesji klienta,
b) dostosowania witryny arttravel.pl do potrzeb klientów,
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny arttravel.pl.

3. Witryna arttravel.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Postanowienie końcowe

1. Zamawiający w księgarni internetowej arttravel.pl powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku Składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

2. Adres korespondencyjny oraz do wysyłki zwrotów i reklamacji:

ArtTravel.pl 
ul. Gdańska 145
90-536 Łódź
e-mail: sklep@arttravel.pl

3. Sklep ma prawo do zmiany regulaminu. W przypadku wprowadzenia nowego regulaminu obowiązuje on po siedmiu dniach od momentu publikacji na stronach internetowych Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

4. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Regulamin z dnia 23.02.2014