Koszyk0Przedmiot(ów)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Praktyka oceaniczna Almapress

Rodzaj produktu: poradnik
Producent: Almapress
Język: polski
Data wydania: 2011
Kategoria
Menu / Poradniki
Menu / Moje hobby / Żeglarstwo

Opis

Wznowienie popularnej książki adresowanej nie tylko do żeglarzy oceanicznych. Wydanie uzupełnione o najnowsze rozwiązania techniczne i doświadczenia znanego kapitana, który dwukrotnie opłynął Ziemię dookoła i przepłynął 250 tys. mil. Nie jest to jednak podręcznik tylko dla wąskiego grona żeglarzy pływających po oceanach. To także książka systematyzująca wiedzę żeglarską m.in. z takich dziedzin jak nawigacja, budowa jachtu czy meteorologia. Zasadniczą jej część stanowią bezcenne informacje o organizowaniu dalekich rejsów, wyborze tras oceanicznych, regatach oceanicznych, żegludze samotnej i rodzinnej. Jest to barwna opowieść z wieloma dygresjami i odwołaniami do opinii i doświadczeń znakomitych żeglarzy. Wiele rysunków i map to dodatkowe walory tej książki.

Spis treści
Od Autora . 13
1. Wybo´r drogi   . . 17
1.1. Drogi oceaniczne  . . . . . . 17
1.1.1.1 Jak rodzi sie˛ wiatr  . . . . 17
1.1.2. Cisze i pasaty   19
1.1.3. Monsuny   . . . 21
1.1.4. Kon´ skie szerokos´ci i wiatry zachodnie 21
1.1.5. Układ pra˛do´w   22
1.2. Meteorologia   . 24
1.2.1. Niz˙ . . 24
1.2.2. Fronty 25
1.2.3. Cis´nienie   . . . 27
1.2.4. Wiatr . 27
1.2.5. Rozkołys   . . . 28
1.2.6. Chmury   . . . 29
1.2.7. Wygla˛d Słon´ca  . . . . . . 32
1.2.8. Wygla˛d Ksie˛z˙yca  . . . . . 33
1.2.9. Przepowiadanki pogodowe  33
1.2.10. Obce prognozy  . . . . . . 34
1.2.11. Pogoda na przedpolu oceanu . . . . . 35
1.3. Okres´lenie pozycji  . . . . . 38
1.3.1. Nawigacja z sufitu – GPS  38
1.3.2. Logi . 44
1.3.3. Pomiar czasu   44
1.3.4. Kompas   . . . 46
1.3.5. Deklinacja   . . 47
1.3.6. Dewiacja   . . 47
1.3.7. Kursy i znosy  . . . . . . 51
1.3.8. Mapy 53
1.3.9. Linia pozycyjna ze Słon´ca  58
1.3.10. Dwie linie pozycyjne ze Słon´ca . . . 74
1.3.11. Kalkulatory z programami nautycznymi   . . . 77
1.3.12. Kalkulator kieszonkowy  . 78
1.3.13. Kulminacja Słon´ca  . . . . 80
1.3.14. Szerokos´c´ z Gwiazdy Polarnej . . . . 82
1.3.15. Inne linie pozycyjne  . . . 84
2. Z˙ egluga . 87
2.1. Organizacja słuz˙by pokładowej . . . . 87
2.1.1. Dwie wachty   87
2.1.2. Trzy wachty   . 88
2.1.3. Cztery wachty   89
2.1.4. Pie˛c´ wacht   . . 90
2.1.5. Stanowiska   . . 91
2.1.6. Alarmy 92
2.1.7. Praca na pokładzie i ponad pokładem . 94
2.2 Samosterownos´c´ i samostery . . . . . . 97
2.2.1. Zro´wnowaz˙enie jachtu  . . 98
2.2.2. Sterowanie szotami  . . . 103
2.2.3. Samostery – uwagi ogo´lne . . . . . . 107
2.2.4. Stateczniki wiatrowe  . . . 108
2.2.5. Sprze˛gła i przekładanie samostero´w . 110
2.2.6. Urza˛dzenia steruja˛ce  . . . 113
2.2.7. Przykłady kompletnych samostero´w . 116
2.2.8. Autopilot   . . 126
2.3. Z˙ egluga samotna  . . . . . 128
2.3.1. Zme˛czenie   . 129
2.3.2. Halucynacje   130
2.3.3. Sen i wachty   131
2.3.4. Ryzyko zderzenia  . . . . 132
2.3.5. Wielkos´c´ jachtu  . . . . . 134
2.3.6. Dopasowanie z˙eglarza i jachtu . . . . 135
2.3.7. Depresje i ekstazy  . . . . 137
2.3.8. Powro´t   . . . 138
2.4. Z˙ egluga rodzinna  . . . . . 139
2.4.1. Strategia rejsu  . . . . . . 140
2.4.2. Bezpieczen´stwo  . . . . . 141
2.4.3. Skutki 143
2.5. Z˙ egluga w cie˛z˙kiej pogodzie . . . . . . 144
2.5.1. Przygotowania na przyje˛cie sztormu . 145
2.5.2. Z˙ agle sztormowe  . . . . . 146
2.5.3. Refowanie   . 147
2.5.4. Stawianie w dryf  . . . . . 150
2.5.5. Dryfkotwa   . 151
2.5.6. Ucieczka z wiatrem  . . . 154
2.5.7. Dryf bez z˙agli  . . . . . . 155
2.5.8. Sztormowanie na silniku  155
2.5.9. Liny hamuja˛ce  . . . . . . 156
2.5.10. Technika sztormowania – z wiatrem najwolniej  . . . . . 157
2.5.11. Technika sztormowania – z wiatrem najszybciej  . . . . . 159
2.5.12. Technika sztormowania – etapami . 160
2.5.13. Fala martwa, fala z˙ywa  161
2.5.14. Uz˙ycie oleju  . . . . . . 163
2.5.15. Pozostanie w domu  . . . 164
2.6. Huragany   . . 164
2.6.1. Drogi huragano´w  . . . . . 165
2.6.2. Ostrzez˙enia   . 167
2.6.3. Okres´lenie zagroz˙enia  . . 168
2.6.4. Ucieczka od huraganu  . . 169
2.6.5. Biały szkwał   170
2.7. Wywrotki   . . 172
2.7.1. Przyczyny spie˛trzenia fali  174
2.7.2. Pra˛dy orbitalne  . . . . . . 179
2.7.3. Statecznos´c´ ujemna  . . . 180
2.7.4. Wpływ maszto´w  . . . . . 182
2.7.5. Wpływ wody   183
2.8. Człowiek za burta˛  . . . . 184
2.8.1. Manewr na z˙aglach  . . . 186
2.8.2. Manewr na silniku  . . . . 188
2.8.3. Podje˛cie człowieka z wody . . . . . . 189
2.8.4. Porzucenie człowieka w wodzie . . . 191
2.9. Słuz˙ba medyczna  . . . . . 193
2.9.1. Rady doktora Partyki  . . 194
2.9.2. Apteczka   . . 199
2.10. Opuszczenie jachtu  . . . 201
3. Jacht i jego wyposaz˙enie  . . 205
3.1. Kadłub   . . . 205
3.1.1. Wielkos´c´ jachtu  . . . . . 205
3.1.2. Tworzywo kadłuba  . . . . 206
3.1.3. Kształt kadłuba  . . . . . . 208
3.1.4. Statecznos´c´ poprzeczna  . 209
3.1.5. Statecznos´c´ kursowa  . . . 210
3.1.6. Liczba kadłubo´w  . . . . . 210
3.1.7. Konserwacja kadłuba  . . 213
3.2. Maszty 214
3.2.1. Maszty drewniane  . . . . 214
3.2.2. Maszty stalowe  . . . . . . 214
3.2.3. Maszty ze stopo´w lekkich  215
3.2.4. Praca na maszcie  . . . . . 215
3.2.5. Liczba maszto´w  . . . . . 216
3.2.6. Maszty awaryjne  . . . . . 215
3.2.7. Drzewca (omasztowanie)  216
3.3. Oz˙aglowanie   219
3.3.1. Typy oz˙aglowania  . . . . 219
3.3.2. Materiał na z˙agle  . . . . 221
3.3.3. Trym przednich z˙agli  . . 223
3.3.4. Sposoby noszenia niekto´rych z˙agli . . 224
3.3.5. Inne z˙agle regatowe  . . . 235
3.3.6. Zabezpieczanie z˙agli  . . . 236
3.3.7. Z˙ agle na pokładzie  . . . . 238
3.3.8. Składanie i zwijanie z˙agli  239
3.4. Olinowanie   . . 240
3.4.1. Olinowanie stałe  . . . . . 240
3.4.2. Olinowanie ruchome  . . . 244
3.4.3. Uz˙ytkowanie lin  . . . . . 249
3.4.4. We˛zły 251
3.4.5. Stopery   . . . 253
3.4.6. Sploty 254
3.4.7. Opaski   . . . 257
3.4.8. S´ cieg z˙eglarski  . . . . . . 259
3.5. Silnik pomocniczy  . . . . 259
3.5.1. Wybo´ r silnika  . . . . . . 260
3.5.2. Przygotowanie silnika  . . 260
3.5.3. Eksploatacja silnika  . . . 261
3.5.4. Awarie silnika  . . . . . . 262
3.6. Instalacja elektryczna  . . 264
8
3.6.1. Bateria akumulatoro´w  . . 264
3.6.2. Pra˛dnica lub alternator  . . 264
3.6.3. Zakło´ cenia   . 266
3.6.4. Agregaty   . . 266
3.6.5. Prostownik   . 267
3.6.6. Generatory wiatrowe  . . . 267
3.6.7. Baterie słoneczne  . . . . 267
3.6.8. Baterie startowe  . . . . . 268
3.6.9. S´ wiatła nawigacyjne  . . . 268
3.6.10. Os´wietlenie pokładu  . . 269
3.6.11. Os´wietlenie wne˛trza  . . 269
3.6.12. Odbiorniki mocy  . . . . 270
3.6.13. Gło´wna tablica rozdzielcza . . . . . 271
3.7. Elektronika jachto´w i urza˛dzenia ła˛cznos´ci   . 271
3.7.1. Wiatromierz   273
3.7.2. Log/spidometr  . . . . . . 274
3.7.3. Echosonda   . 275
3.7.4. Kompas z repetytorami  . 276
3.7.5. Kompas elektroniczny (elektromagnetyczny)   . 277
3.7.6. Alarm kursowy  . . . . . 277
3.7.7. Z˙ yrokompas   279
3.7.8. Chartplottery   279
3.7.9. Systemy zintegrowane  . . 279
3.7.10. Termometr elektryczny  . 280
3.7.11. Alarm poz˙arowy  . . . . 281
3.7.12. Rozgłos´nia jachtowa  . . 282
3.7.13. Radiotelefon UKF  . . . 282
3.7.14. Radiotelefon UKF/DSC  282
3.7.15. Radiotelefon pos´rednio-falowy . . . . 283
3.7.16. Radiotelefon kro´tkofalowy (SSB) . . 284
3.7.17. Radiostacja amatorska  . 286
3.7.18. Odbiornik komunikacyjny . . . . . . 287
3.7.19. Odbiornik map pogody (faksymile) . 287
3.7.20. Navtex   . . . 288
3.7.21. Satelitarny telefon komo´rkowy . . . 289
3.7.22. Inmarsat   . . 289
3.7.23. Radar i antyradar  . . . . 290
3.7.24. Radiopława awaryjna EPIRB . . . . 291
3.7.25. Transponder radarowy (SART) . . . 292
3.7.26. PC . 293
3.7.27. Internet   . . 294
3.8. Wyposaz˙enie wne˛trza  . . 294
3.8.1. Kambuz   . . . 295
3.8.2. Nawigacyjna   298
3.8.3. Koje 298
3.8.4. Os´wietlenie   . 299
3.8.5. Ogrzewanie   . 301
3.8.6. Wentylacja   . 302
3.8.7. Instalacja sanitarna  . . . . 304
3.8.8. Magazynki   . 306
3.9. Wyposaz˙enie pokładu  . . 307
3.9.1. Relingi   . . . 308
3.9.2. Kabestany i windy fałowe  310
3.9.3. Knagi i kołkownice  . . . 312
3.9.4. Oparcie dla bomo´w  . . . 313
3.9.5. Drabinka   . . 314
3.9.6. Wskaz´niki wiatru  . . . . 315
3.9.7. Gumy i krawaty  . . . . . 316
3.10. Wyposaz˙enie ratunkowe i sygnalizacyjne   . . 317
3.11. Jacht idealny   320
4. Organizacja wyprawy  . . . 322
4.1. Cel wyprawy   323
4.2. Wybo´r trasy   . 330
4.2.1. Wyjs´cie na ocean  . . . . 331
4.2.2. Drogi oceaniczne Atlantyku . . . . . . 331
4.2.3. Trasy powrotne Atlantyku  338
4.3. Koszt wyprawy  . . . . . . 339
4.3.1. Wydatki złoto´wkowe  . . 339
4.3.2. Wydatki dewizowe  . . . . 340
4.3.3. Rozliczenia   . 340
4.4. Mecenas – sponsor  . . . . 341
4.5. Dobo´r załogi   . 343
4.5.1. Kapitan – załoga  . . . . . 344
4.5.2. Kapitan – drugi kapitan  . 345
4.5.3. Kapitan – włas´ciciel  . . . 345
4.5.4. Partnerzy, przyjaciele lub obcy . . . . 346
4.5.5. Kobiety w załodze  . . . . 348
4.5.6. Organizatorzy wyprawy  . 348
4.5.7. Podział zadan´ i ich wykonanie . . . . 349
4.6. Dokumenty   . 350
4.6.1. Budowa jachtu  . . . . . . 351
4.6.2. Eksploatacja jachtu  . . . 352
4.6.3. Czarter jachtu  . . . . . . 352
4.6.4. Przebudowa jachtu  . . . . 352
4.6.5. Dokumenty załogi  . . . . 353
4.6.6. Wykaz wyposaz˙enia ruchomego jachtu 354
4.7. Przygotowanie techniczne  358
4.8. Przygotowanie z˙ywnos´ci  . 359
4.8.1. Woda 359
4.8.2. Konserwy   . . 360
4.8.3. Przechowywanie jajek  . . 361
4.8.4. Foliowanie   . 362
4.8.5. Produkty sypkie  . . . . . 362
4.8.6. Warzywa, owoce  . . . . . 363
4.9. Informacje   . . 364
4.10. Reprezentacja, kontakty  367
4.10.1. Jak cie˛ widza˛  . . . . . . 368
4.10.2. Pierwsze kontakty  . . . 368
4.10.3. Spotkania z Polonia˛  . . 369
4.10.4. W portach i na kotwicowiskach . . . 370
4.11. Przygotowanie powrotu  . 371
Literatura . 369

Informacje dodatkowe

Kod 9788370204198
Rodzaj produktu poradnik
Wydawca Almapress
Autor Krzysztof Baranowski
Język polski
Data wydania 2011
Oprawa twarda
Ilość stron 376
Wymiary / mm 168 x 240
Waga / gr 859
ISBN 978-83-7020-419-8
EAN 9788370204198
  1. Napisz recenzję >>

Napisz recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  Słaby Dobry Bardzo dobry Świetny Wybitny
Oceń produkt