Koszyk0Przedmiot(ów)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

Księgarnie turystyczne ArtTravel zostały patronem medialnym  Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych", która  odbędzie się w Białowieży. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest "2018 – Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Jakie tematy zostaną poruszone podczas tego wydarzenia?

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

Cel konferencji

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest wspólnym przedsięwzięciem Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych, którego celem jest wzmocnienie dialogu naukowego na temat stanu i przyszłości turystyki na obszarach przyrodniczo i kulturowo cennych. Konferencja ma wzmacniać współpracę uczelni, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, instytucji ochrony przyrody i ochrony zabytków, instytucji eksperckich, przedsiębiorstw i samorządów.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN a wśród patronów honorowych konferencji jest m.in. Ministerstwo Środowiska.

Hasło przewodnie

Konferencja odbywa się pod hasłem: „2018 – Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Jej celem jest przegląd najnowszych badań i projekcja rozwiązań wzmacniających współpracę różnych podmiotów w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rozwoju turystyki w Polsce.

Podczas tegorocznej konferencji poszukiwane będą najlepsze wzorców współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego, co jest związane m.in. z obchodzonym w 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH) oraz dyskutować o rekomendacjach płynących z  „Karty ICOMOS Ochrony Szlaków Kulturowych” i „Deklaracji w Sprawie Zachowania GENIUS LOCI (ducha miejsca)”, które to dokumenty doktrynalne zostały przyjęte dziesięć lat temu podczas XVI Zgromadzenia Generalnego ICOMOS w Quebec.

 Miejsce konferencji

Tradycyjnie, tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w Białowieży w dniach 13 i 14 września 2018 roku. Umiejscowienie tego przedsięwzięcia w Białowieskim Parku Narodowy i na terenie Puszczy Białowieskiej, która jest jednym polskim przyrodniczym obiektem na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO tworzy dodatkowy ważny atrybut do tegorocznej dyskusji o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym oraz uwarunkowaniach rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

Piąta, jubileuszowa edycja konferencji zgromadzi ekspertów, którzy zapewnią najwyższy poziom debaty i wskażą rekomendacje naukowe i wskazania w kierunku praktyki. W konferencji uczestniczyć będzie ok. 150 naukowców i specjalistów z kilkunastu ośrodków krajowych i zagranicznych, parków narodowych i krajobrazowych, muzeów i skansenów. Obecni będą leśnicy, samorządowcy, przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i organizacji pozarządowych..

Harmonogram wydarzenia

Czwartek, 13 września 2018

 • Sesja I. - Inauguracyjna - Rola współpracy nauki z praktyką w ochronie obszarów przyrodniczo cennych.
 • Sesja II. - SAPIENTIA ATQUE CONSILIO. Mądrością i Radą. Sesja biograficzna poświęcona wybitnym ekspertom: profesorowi Janowi Jerzemu Karpińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi BPN, profesorowi  Józefowi  Paczoskiemu, wybitnemu badaczowi Puszczy Białowieskiej, dyrektorowi Adamowi Loretowi, pierwszemu dyrektorowi Lasów Państwowych, profesorowi Władysławowi Szaferowi, twórcy ochrony przyrody w Polsce i profesorowi Walerianowi  Kronenbergowi, wielkiemu projektantowi założeń parkowych.
 • Sesja Specjalna. Wystawa pt. „Lasy w Niepodległej Polsce”
 • Sesja III. Ochrona przyrody w 100-lecie Niepodległości Polski
 • Sesja Specjalna.  Jubileusz 10-lecia RDOŚ w Białymstoku
 • Sesja IV. Wzorce współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego
 • Sesja V. Projektowanie i finansowanie rozwoju potencjału turystycznego
 • Forum Idei Miast Turystycznych – panel dyskusyjny
 • Gala Finałowa Nagrody Kronenberga „OMNE TRINUM PERFECTUM(Biznes - Środowisko – Dziedzictwo) 2018

 

Piątek, 14 września 2018

 • Sesja VI. Dorobek polskich leśników w ochronie przyrody
 • Sesja VII. Specjalna. Unikatowe wartości dziedzictwa kulturowego.
 • Sesja VIII.  Innowacje i przedsiębiorczość w turystyce przyrodniczej
 • Sesja IX. Zarządzanie i informacja w turystyce

 

Podczas konferencji zostanie także wręczona Nagroda Kronenberga 2017 „Omne Trinum Perfectum”, której inicjatorem jest Instytut Kronenberga. Nagrodę Kronenberga otrzymuje przedsięwzięcie, firma lub organizacja, która swoim działaniem tworzy wzorce biznesowe łączące działalność gospodarczą z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pozytywnie wpływa na wizerunek województwa podlaskiego i regionu

 

Szczegóły organizacyjne konferencji dostępne są na stronie konferencji www.tnopc.pb.edu.pl

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.